Klub vojenských modelů Šumava II 

O nás

Základy klubu byly položeny v roce 2015, kdy Martin Kahanec a Jan Petrášek přišli s nápadem obohatit program VRD o výstavu kovových modelů letadel, které byly v jejich soukromé sbírce. Ta proběhla v prostorách MEVPIS FROV JU a už tehdy bylo vše koordinováno ve spolupráci s MěKS Vodňany. Výstava se dočkala nebývalého zájmu, a proto její dva zakládající členové svojí činnost ještě více prohloubili a zintenzivnili, a tak se sbírka rozrostla ještě i o bojovou techniku. Tematicky a historicky je klub zaměřený na druhou světovou válku a všechny modely jsou ve stejném měřítku 1/72, což umožňuje i laikovi vytvořit si obrázek o rozdílné a reálné velikosti skutečných strojů. Podobnou výstavu, tentokrát však zaměřenou především na bojovou techniku, připravili i pro následující ročník VRD (2016). Vše proběhlo v nově otevřeném pavilónu na dětském hřišti u MEVPISu. Rozhodující posun byl zaznamenán tím, že kolekce modelů se rozrůstala o další exempláře a zároveň se k zakladatelům začali přidávat další stálí i externí členové z řad modelářů a sběratelů různých vojenských relikvií. Zrodil se tedy nápad založit klub, který by se touto činností zabýval. Jelikož dva roky probíhala bezproblémová spolupráce s MěKS, došlo k logickému vyústění, že nově založený klub bude spadat pod tuto instituci. Začaly přípravy na vytvoření stále expozice v aule MěKS a ještě v témže roce došlo ke slavnostnímu otevření za účasti představitelů města, bývalého starosty a místostarosty Václava Heřmana a Milana Kodádka, děkana fakulty prof. Ing Otomara Linharta, DrSc, ředitele kulturáku Ing. Michala Madara, historika Jiřího Soukupa, zástupce nadace Konabo a provozovatele Sportovního areálu Blanice Milana Bubeníčka a Stanislava Chytila, kteří celý projekt i finančně podpořili.

Klub začal rozvíjet spolupráci i s dalšími institucemi jako MmgV Vodňany, kde proběhlo několik přednášek na dané téma, Aviation Art Gallery jejichž obrazy byly ve Vodňanech několikrát představeny včetně knižních publikací. Sbírka klubu velice oslovila milovníka létání a rychlých strojů pana Čestmíra Řandu ml. (producent, scénograf, malíř a herec), který rovněž zapůjčil několik svých děl pro výstavu. Expozici navštívilo i několik významných umělců, kteří vystoupili ve Vodňanech. V říjnu 2018 proběhla další výstava k příležitosti sto letům od vzniku republiky, kde vedle tradičního pokládání věnců a výstav byl připraven i doprovodný program v parku a filmový maratón v kinosále. Jako čestní hosté byli přizváni jedni z nejúspěšnějších modelářů v ČR Jan Šimon, Vojtěch Starý a Vladimír Kafka, kteří svými modely pravidelně vyhrávají modelářské soutěže v Čechách i zahraničí a působí rovněž i jako rozhodčí v této oblasti. Výstavu hodnotili velmi kladně a dokonce expozici obohatili o několik svých exponátů. 

V roce 2020 měla proběhnout další akce, která byla věnována k 75 letům od konce 2. světové války, s velmi bohatým kulturním i historicky-tematickým programem, který zahrnoval výstavu modelů, veteránů, obrazů, přednášky, dobové uniformy a hudební program v dobovém stylu. Vrcholem mělo být vystoupení orchestru Melody Maker s Ondřejem Havelkou a vystaveným modelem v měřítku 1:1 letounu Supermarine Spitfire. Zasáhl však kovid a došlo ke zrušení akce i k dočasnému utlumení činnosti klubu. Situace se zlepšila s příchodem nové ředitelky paní Mgr. Michaely Piskačové, PhD., kdy došlo k opětovnému nastartování činnosti, renovaci a modernizaci expozice, která se v současné době řadí ve své kategorii mezi jedny z největších v ČR. Vedle vystavených modelů jsou součástí sbírky i technické karty, které seznamují zájemce s historií i technickými parametry nejen jednotlivých typů letadel a bojové techniky, ale i konkrétních vystavených předloh reálných strojů, s kterými se často pojí životní příběhy z období druhé světové války. Název Šumava II byl zvolen k poctě stejnojmenné partizánské skupině, která během války operovala z našeho města.

"výstava modelů ve foyer kulturního domu Vodňany"

TECHNICKÉ KARTY zde - HISTORIE, POPISY (PODLE ABECEDY)