Vyhledání akcí ve vybraném období
?
Výběr období provedete kliknutím na 1. datum a pak na 2. datum. Poté výběr potvrďte.
vybrané časové období ... zobrazit


2. 4. 2019

Kašpárkova sezóna 2018 - 2019

Loutkoherci PIMPRLATA, kroužku při Městském kulturním středisku Vodňany, zahájili uplynulou sezónu v sobotu 20. října 2018 „Přehlídkou loutek“ s krátkou pohádkou. Následující pohádku „Kouzelný meč“ navštívilo první listopadovou sobotu rekordních 106 návštěvníků. Malé divadélko skutečně praskalo ve švech a malí diváci seděli nejen na klínech rodičů a prarodičů, ale i na zemi. Přeplněné divadélko naštěstí všechny neodradilo od další návštěvy. Dne 17. listopadu se hrála „Vodníkova Hanička“, která patří již do historického repertoáru českých loutkových divadel. Tradiční představení přilákalo 83 diváků. V prosinci se děti těšily z Mikulášské pohádky s nadílkou (poděkování přináleží nenahraditelné pomocnici paní Mikulášce Janě Máchové) a z Vánoční pohádky s Kašpárkovo dílničkou. V sobotu 26. ledna 2019 v období chřipkové epidemie pouze 15 zdravých návštěvníků (nejméně za sezónu) přišlo na pohádku „Jak princezna vysvobodila prince“. Během šesti měsíců divadélko odehrálo 11 představení pro nejmenší, na které zavítalo 478 diváků. V průměru tak každé představení navštívilo 43 Kašpárkových příznivců. Loutkoherci zakončili sezónu netradičně. Dvanáctou „večerní“ pohádku zahráli pro účastníky Noci s Andersenem, kterou poslední březnový pátek pořádala pro dětské čtenáře Městská knihovna Vodňany. Kašpárek se tak s kluky a holčičkami rozloučil a odjel na koníkovi hledat nové pohádky. Na své kamarády se těší na podzim, kdy se loutkáři rádi setkají i s novými zájemci o činnost v souboru. Srdečně zveme!

Květa Louženská, vedoucí souboru

Zpravodaj města Vodňany 4/2019


27. 12. 2018

Šťastný nový rok 2019 přejí vodňanští loutkáři

 


23. 10. 2018

Jak se hrálo loutkové divadlo před třiceti lety

V roce 1988 se loutkové divadélko v našem městě nacházelo v samostatné přístavbě tehdejšího Městského domu pionýrů a mládeže v Kodádkově ulici. Loutkáři zde měli od roku 1975 k dispozici skromné zákulisí pro uložení loutek a kulis. Divadelní sálek o kapacitě asi 60 míst složil zároveň i jako klubovna pro zájmové kroužky. Židličky pro malé diváky se tak musely před představením vystěhovat ze zákulisí a po něm vždy uklízet zpět. V 2. polovině 80. let byla obnovena činnost loutkářského kroužku při Městském kulturním středisku pod vedením Květy Louženské, která patřila mezi kmenové členy předcházejícího kolektivu. Ten však svou činnost ukončil v roce 1982. Velkou iniciativu na obnovení loutkářské tradice vynaložila místní organizace Československého svazu žen, která motivovala své členky a jejich kamarádky k zapojení se do činnosti kroužku. Navzdory původně „povinné“ občanské iniciativě se pro řadu z nich „loutkaření“ stalo dlouhodobým koníčkem. Dokonce v současném souboru stále působí tři loutkářky z tehdejší party. Divadelní sezóna zpravidla probíhá od října do března. V roce 1988 byla zahájena až v sobotu 26. listopadu. Soubor zahrál dvě krátké pohádky ze svého tradičního repertoáru – Čarovný prsten a Jak Kašpárek vystrašil strašidlo. Na představení dorazilo více než 100 malých i velkých diváků. Před koncem roku uvedla loutková scéna ještě v sobotu 17. prosince 1988 Vánoční pohádku. Kroužek svou činnost dosud nepřerušil. Od roku 2000 sídlí Loutkové divadlo PIMPRLATA v upravených prostorách ve Smetanově ulici a letošní sezónu zahájilo již v sobotu 20. října. Děti se mohou těšit na dvě pohádková představení v listopadu a dvě v prosinci. Loutkáři s Kašpárkem se těší na děti i na případné nové zájemce o loutkoherectví v našem městě!
J. Velková

Zpravodaj města Vodňany, říjen 2018, s. 11.


5. 4. 2018

Kašpárkova sezóna 2017 - 2018

Loutkové divadlo ve Vodňanech přináleží do široké skupiny českých souborů, které nepřetržitě hrají více než padesát let. Hraje se vždy od podzimu do jara. Uplynulou sezónu loutkoherci PIMPRLATA, kroužku při MěKS Vodňany, zahájili pohádkou O strašidle Strašbubovi v sobotu 7. října 2017. Děti navíc plnily čtyři úkoly a snažily se zjistit, kde je schovaný jejich kamarád Kašpárek. Během šesti měsíců divadélko odehrálo 13 představení pro nejmenší, které navštívilo 585 diváků. V průměru tak každé představení navštívilo 45 Kašpárkových příznivců. Největšímu zájmu se tradičně těšila představení s Mikulášskou nadílkou. V sobotu 2. prosince 2017 se s Mikulášem setkalo 84 diváků. Závěr divadelní sezóny patřil Jarní pohádce na Bílou sobotu 31. března 2018. Pro děti byla připravená velikonoční výtvarná dílnička. Kašpárek se s kluky a holčičkami rozloučil a odletěl na čápovi hledat nové pohádky. Na své kamarády se těší na podzim, kdy budou určitě vítáni i noví zájemci o činnost v souboru.
Květa Louženská, vedoucí souboru


6. 3. 2018

Strakonický deník


17. 2. 2018

Malované opony z Vodňanska

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze (NIPOS) dlouhodobě zpracovává databázi amatérských divadel českých zemí. Sbírá informace o souborech, osobnostech, představeních i oponách. Pozornost věnují nejen oponám od významných umělců a věhlasných divadel, ale jejich hlavním zájmem je zdokumentovat všechny dochované opony, a to divadel aktivních i těch, jejichž činnost už upadla v zapomnění. Svou činností upozorňují na nečekané kulturn poklady, které nám výtvarníci zanechali. V roce 2010 se podařilo publikovat první část rozsáhlého nasbíraného materiálu. Do knihy byla zařazena také dosud používaná opona vodňanského loutkového divadélka. Její vznik se pravděpodobně váže k období 30. let 20. století, kdy sloužila loutkářům zdejšího Sokola. Dokladem toho je vyobrazení českého lva obklopeného znaky Čech, Moravy, Slezska a Podkarpatské Rusi a sokolského znaku. Výjev Libušiny věštby mohl být inspirován obrazem Libušino proroctví od táborského malíře Emanuela Boháče (1867 – 1940), který se opakovaně stal předlohou k oponám ochotnických divadel. Opona je s určitými přestávkami používána téměř 90 let.
Kniha vzbudila zájem veřejnosti a majitelé dosud nezdokumentovaných opon začali sami zasílat informace pracovníkům NIPOSu. Dne 23. ledna 2018 byl představen její druhý díl. V abecedním katalogu se na prvním místě nalézá opona malíře Josefa Jakšího (1874 – 1908) pro Spolek divadelních ochotníků Šumavan v Bavorově z roku 1895. Inspiraci tehdejší student umění nalezl na litografii Josefa Mánese „Domov“. Ve sbírce Městského muzea a galerie Vodňany se dochoval jeho původní návrh. Městský úřad v Bavorově nechal zachráněnou oponu v roce 2013 zrestaurovat. Je vystavena v prostorách muzea v Panském domě na náměstí.
Autoři nové knihy se shodují, že její druhý díl pravděpodobně nebude poslední. Již nyní shromažďují údaje k dalším dosud nepublikovaným oponám českého divadla. Svým úsilí upozornili řadu majitelů na jejich nenahraditelnou hodnotu a přispěli tak bezesporu k jejich záchraně.
J. Velková
Valenta, Jiří (Ed.). Malované opony divadel českých zemí. Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze – NIPOS 2010. ISBN 978-80-7068-238-8.
Strotzer, Milan (Ed.). Malované opony divadel českých zemí II. Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze  ̶  NIPOS 2017. ISBN 978-80-7068-313-2.


28. 12. 2017

Novoroční přání

Dobrý nový rok 2018 přejí vodňanští loutkáři.

 


4. 12. 2017

Mikulášská nadílka se vydařila

V sobotu 2. prosince 2017 se Kašpárek se svými kamarády těšil mimořádnému zájmu. Představení Mikulášská pohádka v Loutkovém divadélku MěKS Vodňany navštívilo 80 diváků. Laskavá Mikuláška Jana za pomoci čertice Zity a anděla Zuzky připomněla dětem jen drobné hříšky, které jistě hravě napraví. Mohla však  nešetřit chválou, protože za nadílku se jí všechny šikovné děti odměnily vtipnou básničkou nebo veselou písničkou. Poděkování tak přináleží paní Janě Máchové za každoroční a vydatnou pomoc při rozdělování nadílky. Tentokrát nepřišli zkrátka ani loutkáři. Do Mikulášské nůše se totiž připletl nečekaný dárek (sladký a povzbuzující). Děkujeme utajované dárkyni! Přejeme všem dětem, babičkám, dědečkům a rodičům krásné Vánoce a těšíme se na Vás v Novém roce!
Loutkový soubor PIMPRLATA při MěKS Vodňany
Foto J. Velková


30. 3. 2017

Výstavka Loutkového divadélka se prodlužuje

Malá prezentace činnosti loutkového souboru PIMPRLATA v prostorách Kulturního domu ve Vodňanech se prodlužuje do 28. dubna 2017.


30. 1. 2017

Pimprlata vystavují

V pondělí 30. ledna 2017 byla instalována malá výstavka z činnosti vodňanských loutkářů ve foyer Kulturního domu ve Vodňanech. Vodňany patří mezi 84 lokalit v Česku, kde se hraje loutkové divadlo více než 50 let. Současný soubor zahájil svou činnost před 30 lety. Výstavka potrvá do 31. března 2017.
Otevřeno Po - Pá 8,00 - 18,00 hodin i během divadelních a filmových představení. Vstupné: zdarma!


13. 1. 2017

Fenomén vodňanského loutkového divadla

V pátek 18. listopadu 2016 byla v historických prostorách divadla Říše loutek v Praze představena ojedinělá knížka o historii českého loutkářství. Autorovi Janu Novákovi, loutkáři s dlouholetým zájmem o dějiny a provozování loutkového divadla, se podařil úctyhodný počin. Sbírání informací a psaní se věnoval téměř pět let.  Zmapoval 84 lokalit v Čechách a na Moravě, ve kterých působí soubory amatérských loutkoherců více než padesát let. Mezi ně patří také vodňanské divadlo Pimprlata při Městském kulturním středisku!!! 
Občasná loutková představení v našem městě jsou zaznamenána od roku 1861. V meziválečném období zde působily soubory při Osvětové besedě, Vlastenecko-dobročinné obci baráčnické či Učitelské jednotě Komenský. Historie současného souboru se začala psát v roce 1930 pod hlavičkou TJ Sokol Vodňany. Později loutkáři patřili pod Rudý koutek ROH Městského hospodářství a pod Městskou osvětovou besedu. V roce 1975 byl ustanoven zájmový loutkový kroužek při Městském kulturním středisku. V čele souboru se od jeho počátku vystřídali Josef Mengler, Karel Burda, Miloš Veselý a od roku 1986 kroužek vede Květa Louženská. Za posledních třicet let se divadélko třikrát stěhovalo: z Městského domu pionýrů a mládeže v Kodádkově ul. pod orchestřiště Kulturního domu, odtud do 3. patra domu čp.22/II v ul. Dr., Hajného a pak do bývalých jeslí čp. 902/II ve Smetanově ul. Zde sídlí od roku 1999. Před pěti lety bylo divadélko rekonstruováno a vybaveno novými židlemi pro malé diváky i jejich doprovod. Láska k dřevěným hercům se dědí, a to často. Rodiče – loutkoherci, nejdříve přivádějí své děti do divadélka za Kašpárkem a pohádkou, ale záhy je přesouvají za oponu, protože vždy se hodí každá šikovná ruka i hlas. V současném souboru tak najdete několik maminek a jejich dětí, i když třeba dospělých a co nevidět budoucích rodičů. Snad také budoucích vodňanských loutkoherců. Náš amatérský soubor jistě nepatří mezi ty, které výrazně ovlivnily tvář českého loutkářství, ale spíše mezi ty nenápadné, avšak vytrvalé v touze rozdávat radost a rozvíjet vztah k divadlu u nejmenších dětí.
Kniha“ Fenomén českého loutkářství“ vzdává hold k unikátu, který byl v roce 2014 zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Nyní byl zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Děkujeme autorovi knihy a také všem, kteří nám pomáhají loutkářskou tradici v našem městě zachovat!
J. Velková
Zpravodaj města Vodňany, prosinec 2016, s. 16.


 
Loutkové divadlo PIMPRLATA, Smetanova 902, 389 01 Vodňany | kultura.vodnany@iol.cz
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím