Dramaťák

V sezóně 2021/2022 jsme pod hlavičkou MěKS založili Dramaťák, dramatický kroužek pro děti od 12 do 15 let pod vedením Lenky Ebelové. Říkají si NeDiUs jako Nejtalentovanější-Nejnezkušenější-Nejšikovnější-Nejusměvavější (vyber si) Divadelní Uskupení. 

Vystoupili už na několika přehlídkách dramatických souborů po celé republice s představením Jen jestli si nevymejšlíš a posbírali nejeden úspěch a ocenění.

Ve školním roce se věnují přednesu a recitaci a před vánoci 2022 vystoupili s koláží textů literaTŮRA k vánocům.

Podíleli se také na interaktivní zážitkové hře na téma Harry Potter během Noci divadel 2022 a rozžili celou budovu kulturního domu ve Vodňanech.