Starosta města Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany   Druh práce: Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání organizace, vedení zaměstnanců MěKS, správa ... >>>

GDPR

Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného nařízení EU (GDPR) ve městě Vodňany:   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚKS VODŇANY Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: Smluvní ... >>>

  Starosta města Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany   Druh práce: Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání organizace, vedení zaměstnanců MěKS, správa ... >>>

GDPR

Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného nařízení EU (GDPR) ve městě Vodňany:   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚKS VODŇANY Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: Smluvní ... >>>

Vyhledání akcí ve vybraném období
?
Výběr období provedete kliknutím na 1. datum a pak na 2. datum. Poté výběr potvrďte.
vybrané časové období ...zobrazittisktisk úsporně

 

Starosta města Vodňany vyhlašuje
výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany

 

Druh práce: Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání organizace, vedení zaměstnanců MěKS, správa všech prostor KD. Spolupráce s městem a ostatními kulturními složkami na vytváření uceleného kulturního zázemí města a jeho propagace.

 

Místo výkonu práce: Vodňany
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platové podmínky: platová třída 11 dle NV č.300/2019 Sb., o platových poměrech
Zaměstnanců ve veřejných službách a správě (podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: leden 2021

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

 

Požadavky:
- vzdělání vysokoškolské (příp. středoškolské s maturitou a praxí v oblasti kultury min. 5let)
- ochota k dalšímu vzdělávání,
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
- komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, kreativní myšlení
- příjemné a reprezentativní vystupování, komunikace s lidmi, kultivovaný písemný projev
- organizační a řídící dovednosti, zkušenost s projektovým řízením, schopnost prezentace,
- dobrá počítačová gramotnost, znalost kancelářských programů,
- časová flexibilita, výkon práce o víkendech,
- občanská a morální bezúhonnost,
- řidičské oprávnění skupiny B.

 

Výhodou:
- praxe v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů,
- znalost angličtiny, němčiny, příp. jiného cizího jazyka,
- znalost problematiky fungování a financování příspěvkových organizací,
- odborná praxe v oblasti kultury,
- zkušenost na vedoucí pozici.

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
- kontaktní údaje - telefon, e-mail.

 

Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas s evidováním osobních údajů
- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 01. 12. 1971)
- návrh Koncepce a rozvoje organizace a jejího fungování na minimálně 5 let. Koncepce by měla definovat postavení MěKS v rámci spádové oblasti města, dále navrhnout možnosti navýšení návštěvnosti MěKS a rozšíření nabídky programů veřejnosti, městským institucím a podnikatelským subjektům včetně marketingové strategie. Naznačit platformu spolupráce s ostatními kulturními složkami města, partnerskými městy a krajem včetně zapojení do dotačních programů.

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 30. 11. 2020 na Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení MěKS“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne místostarosta města Ing. Tomáš Bednařík.

 

Starosta města Vodňany si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

 

Ve Vodňanech dne 30. 10. 2020
Milan Němeček v. r.
starosta města Vodňany

 

Příloha ke stažení:

Výběrové řízení KD

Přihláška

Souhlas s evidováním osobních údajů Vodňany

 


16. 3. 2020

KULTURNÍ DŮM AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

Omlouváme se, ale vzhledem k pandemii a nařízením vlády je Městské kulturní středisko pro veřejnost uzavřeno.

Zakoupené vstupenky na představení je možné vracet od 1.4.2020 do 29.4.2020 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 v pokladně kina.

Případné dotazy posílejte na e-mail predprodej@meksvodnany.cz

Uzávěrka Zpravodaje města Vodňany je 2.4.2020 - přijetí zaslaných materiálů bude potvrzováno nejdříve v den uzávěrky. Na příspěvky dodané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.  


24. 5. 2018

GDPR

Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného nařízení EU (GDPR) ve městě Vodňany:

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚKS VODŇANY

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: Smluvní důvody

GDPR Žádost o přístup k osobním údajům

GDPR Odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz
Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou
(IČ: 06417523), http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz.


1. 2. 2018

Výběrové řízení VRD 2018

Výběrové řízení na obsazení ploch určených pro prodej občerstvení na Vodňanské rybářské dny 2018:
http://www.rybarskedny.cz/wp-content/uploads/2018/01/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ob%C4%8Derstven%C3%AD-VRD-2018.pdf


27. 7. 2017

Mariánská pouť 2018

rezervace stánků Mariánská pouť 2018


1. 4. 2017

MĚKS NABÍZÍ MOŽNOST BRIGÁDY

Pro zajištění Vodňanských rybářských dnů potřebujeme větší množství lidí do pořadatelského týmu. Zájemci se mohou hlásit TADY.


23. 3. 2017

Rezervační systém - Vodňanské rybářské dny

Informace a možnost provedení rezervace stánku na sobotní trh naleznete na tomto odkazu:

http://trh.meksvodnany.cz/vrd


15. 2. 2017

Výběrové řízení občerstvení VRD 2017


15. 12. 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že v době od 21.12. do 31.12.2016 bude Městské kulturní středisko Vodňany z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost zcela uzavřeno. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí v novém roce.

 

PF2017


14. 11. 2016

Brigádníci

Výzva: Hledáme brigádníky na akce 5.12. MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ BEZ PETARD a 16.12/19.12 ADVENTNÍ TRHY. Zájemci volejte na 602 302 083, email: info@meksvodnany.cz .


7. 11. 2016

Dodávka osobního automobilu MěKS Vodňany


27. 8. 2016

Uzávěrka Zpravodaje

Upozorňujeme všechny přispěvatele do Zpravodaje města Vodňany, že uzávěrka materiálů pro prosincové číslo je 2.12.2016.


9. 8. 2016

Mariánská pouť 2016

rezervace stánků Mariánská pouť 2016


27. 7. 2016

1.srpna spouštíme předprodej a rezervace vstupenek na představení Divadelní společnosti Háta – HVĚZDNÉ MANÝRY, které uvedeme 20.9.2016 od 19:30 hodin. Cena vstupného je 240,- Kč. Rezervované vstupenky bude možné vyzvednout nejpozději do 31.8.2016. Poté nevyzvednuté rezervace propadnou a půjdou opět do volného prodeje.


8. 6. 2016

Volné vstupenky na BLANÍK

25. června od 19:30 přijedou herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana sehrát hru Blaník. Stále je ještě nekolik vyolných míst v hledišti! Neváhejte, cena vstupenky je 370 Kč.


22. 2. 2016

Výběrové řízení na obsazení ploch určených pro prodej občerstvení na Vodňanské rybářské dny 20016:
trh.meksvodnany.cz

 

 


2. 2. 2016

Upozorňujeme všechny přispěvatele, že uzávěrka březnového čísla je V PÁTEK 4. 3. 2016.


15. 1. 2016

Výzva k podání nabídky na zakázku „Výroba Zpravodaje města Vodňany - předtisková příprava, korektury a tisk“
 Přílohy:
veřejná výzva
krycí list
návrh smlouvy o dílo
 


13. 1. 2016

Datum uzávěrky únorového Zpravodaje je ve čtvrtek 4.2.2016.


6. 1. 2016

Dnešním dnem byl spuštěn předprodej a rezervační systém na představení Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou, který MěKS Vodňany uvede v pátek 15. dubna v 19.00 hodin. Již v 10.45 hodin dopoledne byla všechna místa v sále vyprodána nebo telefonicky rezervována. Přednost dostali Ti, kteří se dostavili osobně, poté byly vyřizovány telefonické rezervace. Termín vyzvednutí těchto rezervovaných míst je do 29.2.2016. Je nám velice líto, že se na všechny zájemce nedostalo, zájem o toto představení byl skutečně enormní. 

Kapacita sálu nám dovoluje zaplnit ještě 30 míst na přístavcích. Jejich přímý prodej bude zahájen okamžitě po uplynutí rezervačního termínu, tj. 1.3.2016 v 8.00 hodin, stejně jako prodej případných nevyzvednutých rezervací. 

Děkujeme za pochopení Vám všem, kteří přišli pozdě a místa v hledišti na ně již nezbyla.


23. 12. 2015

PF 2016

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů.


20. 12. 2015

Datum uzávěrky lednového Zpravodaje je ve čtvrtek 7.1.2016.


18. 12. 2015

Městské kulturní středisko Vodňany oznamuje, že ve středu 6. ledna v 8 hodin zahájí prodej celkem šedesáti kusů přístavků na představení Partička na vzduchu, které bude uvedeno v kulturním domě 25. února. Cena přístavku je stejná jako místo v hledišti, tedy 430 Kč. Přístavky není možné předem rezervovat.


1. 12. 2015

Mateřské centrum

Mateřské centrum bude z důvodu nemoci do konce prosince 2015 uzavřeno.


25. 11. 2015

Upozornění: ve čtvrtek 26.11. bude od rána asi do 15:00 v KD odstávka elektřiny. Nepůjde prodej vstupenek, telefony, kavárna bude uzavřena.


10. 11. 2015

Na odpolední módní přehlídku Harry´s Hair Show (v 17:00) se uvolnilo 12 míst v hledišti. Vstupenky jsou v prodeji.


23. 10. 2015

Rezervace

U představení doplněny krajní termíny pro vyzvednutí vstupenek.


10. 9. 2015

Předprodej vstupenek

V pondělí 14. září bude spuštěn předprodej vstupenek na tyto pořady :

Divadlo pod Plachtou - JAKOBYTRAMPING

KATAPULT Retro tour 2015

V  PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA TATÍNKU - divadelní představení s P. Nárožným v hlavní roli

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS

 

 


10. 7. 2015

Rezervace stánků na pouť


1. 7. 2015

V prázdninových měsících začátek promítání kina posunuto na 20:00.


4. 6. 2015

Z nevyzvednutých rezervací se vrátilo do prodeje mnoho míst na Divadlo Járy Cimrmana - České nebe na pondělí 22. června. Jsou tam i velmi pěkná místa uprostřed sálu. Cena 370 Kč. Majitelé vstupenek na přístavky mají s doplatkem možnost vyměnit své lístky za tyto volné sedačky.


29. 5. 2015

Upozornění:  v pondělí 1. června se vrací do prodeje nevyzvednuté rezervace na Divadlo Járy Cimrmana.


12. 3. 2015

Michalovi mazlíčci

Všechny nevyzvednuté rezervace na Michala Nesvadbu budou v pondělí 16.3. v poledne uvolněny do volného prodeje.


6. 3. 2015

Zpravodaj

10.4. a 7.5. 2015 je uzávěrka Zpravodaje.


24. 2. 2015

Stánky VRD 2015

Na webu http://www.rybarskedny.cz v sekci pro prodejce jsou zveřejněny podmínky výběrového řízení na  obsazení stánků s občerstvením pro akci Vodňanských rybářské dny 2015.


21. 1. 2015

Zpravodaj

10.2.2015 je uzávěrka Zpravodaje.


13. 6. 2014

Facebook MěKS

MěKS Vodňany je na facebooku

 


25. 3. 2014

Spuštění webu

Spuštění webu www.rybarskedny.cz


16. 3. 2014

Byl spuštěn rezervační systém pro rezervaci prodejních stánků na Vodňanských rybářských dnech.


20. 1. 2014

V MěKS běží předprodej vstupenek na koncert Lucie Bílé s Petrem Maláskem.


20. 1. 2014

Předprodeje: Lucie Bílá s Petrem Maláskem a Městský charitativní ples.

V MěKS běží předprodej vstupenek na koncert Lucie Bílé s Petrem Maláskem.

POZOR:
Veškeré rezervace vstupenek na koncert Lucie Bílé platí pouze do 28. 2. 2014, poté platí závazně jen 5 pracovních dní, po uplynutí této doby jdou rezervované vstupenky znovu do prodeje. Neradi bychom, aby přílišné rezervace bránili v nákupu dalším zájemcům.

 

V Kulturním domě je možné v předprodeji zakoupit lístky na Městský charitativní ples.

 


4. 9. 2013

Pouťová zábava 7. září 2013 - změna

Z provozních důvodů je změněno místo konání pouťové zábavy dne 7.9.2013 z farního parkánu na sportovní areál Blanice.18. 1. 2013

V pátek 18. ledna bude v KD po 12:00 vypnut proud kvůli rekonstrukci rozvodné skříně. Nepůjde předprodej vstupenek, internetová kavárna bude uzavřena.


12. 1. 2013

Při příležitosti digitalizace kina spuštěn nový web.


12. 1. 2013

Od 13. ledna promítáme i ve 3D


 
Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany | info@meksvodnany.cz
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím