MĚSTO VODŇANY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Starosta města Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany   Druh práce:                       Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání ... >>>

GDPR

Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného nařízení EU (GDPR) ve městě Vodňany:   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚKS VODŇANY Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: Smluvní ... >>>

MĚSTO VODŇANY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Starosta města Vodňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany   Druh práce:                       Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání ... >>>

GDPR

Zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu obecného nařízení EU (GDPR) ve městě Vodňany:   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚKS VODŇANY Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: Smluvní ... >>>

Vyhledání akcí ve vybraném období
?
Výběr období provedete kliknutím na 1. datum a pak na 2. datum. Poté výběr potvrďte.
vybrané časové období ...zobrazittisktisk úsporně

MĚSTO VODŇANY

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Starosta města Vodňany vyhlašuje


výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) Městského kulturního střediska Vodňany

 

Druh práce:                       Zajišťování programu a dalších náležitostí nezbytných k vykonání poslání organizace, vedení zaměstnanců MěKS, správa všech prostor KD. Spolupráce s městem a ostatními kulturními složkami na vytváření uceleného kulturního zázemí města a jeho propagace.
Místo výkonu práce:               Vodňany
Doba výkonu práce:                na dobu neurčitou
Platové podmínky:                  platová třída 11 dle NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech  
Zaměstnanců ve veřejných službách a správě (podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: září-říjen 2020  

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 

- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

 

Požadavky:

 

- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (upřednostňujeme  vysokoškolské vzdělání humanitního směru), ochota k dalšímu vzdělávání,
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled
- komunikativnost, spolehlivost, samostatnost,
- kreativní myšlení
- příjemné a reprezentativní vystupování, komunikace s lidmi, kultivovaný písemný projev
- organizační a řídící dovednosti, zkušenost s projektovým řízením, schopnost prezentace,
- dobrá počítačová gramotnost, znalost kancelářských programů,
- vysoká časová flexibilita, výkon práce o víkendech,
- občanská a morální bezúhonnost,
- řidičské oprávnění skupiny B.

 

Výhodou:

 

- praxe v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů,
- znalost angličtiny, němčiny, příp. jiného cizího jazyka,
- znalost problematiky fungování a financování příspěvkových organizací,
- odborná praxe v oblasti kultury,
- zkušenost na vedoucí pozici.

 

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:

 

- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
- datum a podpis
- kontaktní údaje - telefon, e-mail.

 

Povinné přílohy přihlášky:

 

- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas s evidováním osobních údajů
- čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 01. 12. 1971)
- návrh Koncepce a rozvoje organizace a jejího fungování na minimálně 5 let. Koncepce by měla definovat postavení MěKS v rámci spádové oblasti města, dále navrhnout možnosti navýšení návštěvnosti MěKS a rozšíření nabídky programů veřejnosti, městským institucím a podnikatelským subjektům včetně marketingové strategie. Naznačit platformu spolupráce s ostatními kulturními složkami města, partnerskými městy a krajem včetně zapojení do dotačních programů.

 

Písemnou přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 03. 08. 2020 na Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení MěKS“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne místostarosta města Ing. Tomáš Bednařík.

 

Starosta města Vodňany si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

Ve Vodňanech dne  14. 07. 2020 

Milan Němeček  v. r.
starosta města Vodňany

 

Soubory ke stažení:

Výběrové řízení KD

Souhlas s evidováním osobních údajů Vodňany

Přihláška 
Městské kulturní středisko, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany | info@meksvodnany.cz
Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím